Geef kansarme kinderen een toekomst!

Ruim 15 jaar heeft Stichting Kans op Toekomst zich, dankzij u, in kunnen zetten om kinderen in Ethiopië te ondersteunen in het werken aan een betere toekomst. Wij danken u als donateur hiervoor! Maar helaas hebben we moeten besluiten niet langer verder te gaan.

U zult begrijpen dat het een lastig besluit is, omdat we persoonlijk betrokken zijn bij de stichting en de mensen die we hiermee ondersteunen.

Stichting Kans op Toekomst heeft door haar financiële steun kinderen een kans geboden om onderwijs te volgen. In de afgelopen jaren is de communicatie met onze contactpersonen in Ethiopië echter moeizamer gaan lopen. We kregen regelmatig geen contact, konden geen gezamenlijke doelen afspreken en we konden de voortgang onvoldoende bewaken. We hebben gekeken hoe we tot afspraken konden komen, maar uiteindelijk is helaas de conclusie dat we niet voldoende kunnen verantwoorden wat met het geld gebeurt.

Meer kunt u lezen in de onze laatste nieuwsbrief.

Hierin hebben we een oproep gedaan aan onze donateurs om aan te geven aan welk doel we de resterende middelen kunnen overmaken. Uit de reacties bleek dat Stichting Mambo Poa (www.mambopoa.nl) de voorkeur genoot. Zoals in de nieuwsbrief vermeld worden er ook nog vijf leerlingen via Stichting Chale (www.chale.nl) in 2022 en 2023 gesponsord door de studiekosten eenmalig over te maken bij het beëindigen van onze activiteiten.