Projecten

Door het mogelijk maken van scholing, voeding en gezondheidszorg, kunnen we de kinderen in Ethiopië weer een kans geven! Een kans op een leven, zoals alle kinderen, waar ook ter wereld, dat verdienen! Stichting Kans op Toekomst richt zich op kinderen uit kansarme gezinnen, straatkinderen en weeskinderen, met directe kleinschalige hulp. Deze kinderen hebben net als alle andere kinderen recht op scholing, voeding, kleding, medische verzorging en een dak boven het hoofd.

We ondersteunen op dit moment drie verschillende projecten; een scholingsproject in Addis Abeba en Bahir Dar, een breakdanceproject in Bahir Dar en een scholingsproject in Hawassa. Meer informatie over deze projecten vindt u hieronder.

 

 • Scholingsproject ACSO

  Al meer dan 15 jaar heeft Stichting Kans op Toekomst een goede samenwerking met de non-gouvernementele hulp-organisatie (NGO) ACSO in Addis Abeba en Bahir Dar.

  Kinderen van kansarme gezinnen, straatkinderen en weeskinderen ontvangen scholing, persoonlijke begeleiding en hulp. De kosten voor de opleiding, de schoolmaterialen en de reiskosten worden betaald. De kinderen worden na schooltijd in dagcentra opgevangen en ondersteund door maatschappelijke werkers en huiswerkbegeleiders. Ook ontvangen de kinderen voeding, kleding en eventueel medische hulp. Er wordt ook aandacht besteed aan de leefomstandigheden van de kinderen en hun gezinnen. Door bovengenoemde ondersteuning worden niet alleen de kinderen, maar ook hun gezinnen geholpen.

  In de dagcentra van de lokale organisatie krijgen de kinderen een ontbijt en lunch aangeboden. Bovendien kunnen de kinderen hier terecht na schooltijd om hun huiswerk te maken. Er zijn huiswerkbegeleiders aanwezig, die helpen bij het maken van huiswerk en er worden faciliteiten aangeboden in de vorm van een bibliotheek, waar de schoolboeken van de verschillende klassen aanwezig zijn. De kinderen kunnen hier in alle rust studeren. Thuis is het vaak te druk en lawaaiig en is er in de krappe behuizing geen plaats voor hen.

  Ook aan de lichamelijke, sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen wordt aandacht geschonken. De kinderen hebben de mogelijkheid om bij de dagcentra mee te doen aan sport- en spelactiviteiten. Dit verkleint tevens de kans dat de kinderen de straat op gaan en blootgesteld worden aan allerlei gevaren. Kinderen boven de 10 jaar, die gedragsproblemen vertonen, worden ondersteund en geholpen door maatschappelijke werkers. Op deze manier wordt voorkomen dat de kinderen aan lager wal raken. Ook wordt hen geleerd om zich volgens de normen en waarden van hun gezinnen en van de gemeenschap te gedragen.

  In 2020- 2021 sponsoren we een aantal specifieke deelprojecten. Hiermee ondersteunen we door de projecten alle betrokken kinderen. Doet u mee? U kunt eenvoudig de onderstaande QR-codes scannen met uw smartphone en digitaal doneren per deelproject. Uiteraard mag u ook uw bijdrage overmaken via de bank o.v.v. het deelproject. Het bankrekeningnummer staat onderaan de webpagina.

  Deelproject Aantal Kosten p/stuk Totale kosten Tussenstand Doneer!
  Uniformen 81 € 17,00 € 1.377,00
   Set schriften en pennen 81 € 11,50 € 931,50    
  Schooltas 81 € 12,25 € 992,25
  Ontsmettingsmiddel 81 € 6,80 € 550,80
  Gezichtsmasker 324 € 1,70 € 550,80
  Zeep 2 stuks 810 € 0,50 € 405,00

   

   

 • Breakdanceproject

  In Addis Abeba hebben we dankzij vele sponsors in Nederland een aantal jaren 32 kinderen en een breakdanceleraar kunnen ondersteunen. Wekelijks geeft de  leraar vier keer twee uur les in een lokaal van onze partnerorganisatie ACSO. De leraar is opgeleid door twee breakdanceleraren uit Weert. In 2010 zijn deze twee leraren ter plaatste geweest, hebben een muziekinstallatie meegebracht en de eerste trainingen verzorgd. Aan het eind van hun verblijf konden ze Zacherias Tigistu en assistent Natenael Dawit als veelbelovende leraren voordragen.  Soms worden lessen voor enkele breakers van het Godanaw-project verzorgd en zijn er gezamenlijke battles en jams. Bekijk het filmpje.

   

  We hebben dit project succesvol kunnen starten en dankzij sponsors waren we in staat om nog enkele jaren de trainingen te steunen. We zijn nu op zoek naar nieuwe sponsoren en sponsoracties om dit project de komende jaren ook voort te kunnen zetten. Wilt u dit project met uw dansschool, organisatie steunen of wilt u een sponsoractie opzetten? Laat het ons weten, we helpen graag.

  Wilt u dit project sponsoren? Doneren kan eenvoudig met uw smartphone via onderstaande QR-code. Uiteraard mag u ook uw bijdrage overmaken via de bank o.v.v. Breakdanceproject. Het bankrekeningnummer staat onderaan de webpagina.

   

 • 'Selat Inat' school in Hawassa

  Eind 2020 zijn we -na 2 jaar oriënteren- gestart met een nieuw scholingsproject. We hebben besloten om een school in Hawassa (een grote, groeiende stad in het noorden van Ethiopië) te gaan ondersteunen.
  Deze ondersteuning loopt via de Tilahunen Charity Association. Het gaat om een particuliere wijkschool, genaamd Sela Inat. We bieden ondersteuning bij de betaling van de schoolkosten, lunch en begeleiding. Dit is een pilot; dit schooljaar ondersteunen we 5 kinderen.

  Selat Inat is en particuliere school en is opgericht door mevrouw Tsege Wubejege. Een daadkrachtige vrouw met een groot hart voor kwetsbare kinderen uit haar eigen woonomgeving. In de vorm van een eigen school biedt ze ruimte voor kinderen uit probleemgezinnen in de stad die anders niet naar school zouden gaan. Ze geeft kinderen ontbijt en lunch en verlengde opvang zodat de moeder of oma kan werken in die tijd. Het unieke karakter van de school is de nauwe aansluiting bij de sfeer en cultuur in de wijk. De staf helpt kinderen om vanuit hun achterstandsituatie zowel qua theoretische kennis als gedrag aansluiting te vinden bij de rest van de samenleving. Daarnaast krijgen de kinderen extra ondersteuning in de vorm van een gezonde lunch. In de praktijk zie je kinderen na binnenkomst op meerdere fronten een groeispurt maken: kennis, gedrag, zelfverzekerdheid en fysieke gezondheid.

  Wilt u persoonlijke sponsor worden van 1 van deze kinderen, zodat hij of zij een jaar lang naar school kan? Dat zou fantastisch zijn! De kosten hiervoor zijn €210,- per schooljaar. U kunt uw persoonlijke sponsoring snel regelen. Daarvoor neemt u contact met ons op en wij zorgen ervoor dat u, na acceptatie van het sponsorkind, de achtergrondgegevens van het kind tegemoet ziet. U krijgt jaarlijks een kopie van zijn/haar schoolrapport, een foto-update en we houden u op de hoogte over zijn/haar ontwikkelingen thuis en op school.

  Voor 2021 hebben we ons tot doel gesteld 5 kinderen te gaan sponsoren. Wilt u ook meedoen? U kunt eenvoudig de onderstaande QR-code scannen met uw smartphone en digitaal doneren. Uiteraard mag u ook uw bijdrage overmaken via de bank o.v.v. Kind naar school. Het bankrekeningnummer staat onderaan de webpagina.